För dig som är arbetsgivare

Är du arbetsgivare och söker framtida personal? Låt oss utvecklas tillsammans och skapa en anställningsbar frisör!

Vi fungerar som arbetsförmedlare mellan elev och arbetsgivare och hjälper till att hitta ett passande samarbete. Vårt arbetssätt främjar ett gott samarbete mellan skola, elev och arbetsgivare som redan under utbildningstiden kan börja bygga en långsiktig relation.

Har ni en trainee eller elev under färdigutbildning på företaget så passa på att skicka den till oss! Vi tar fram en individanpassad studieplan utifrån elevens färdigheter. Eleven kan välja att lära sig vissa moment eller hela sin utbildning hos oss.

Anställ en trainee

Nu kan du anställa en trainee utan att behöva ta det fulla ansvaret för utbildningen. Dessutom får ni vara med och forma er framtida anställda frisör, då halva utbildningstiden sker på arbetsplatsen.

Creative Academy’s utbildningar är inte bara anpassade efter eleven utan är framtagna för att också passa arbetsgivare och frisörbranschen i sverige.

Den skolförlagda utbildningen sker genom obligatoriska träffar på Creative Academy i Tranemo och distansstudier hemifrån. Den företagsförlagda utbildningen sker på elevens arbetsplats som anställd trainee där arbetsgivare och handledare ansvarar för utbildningen utifrån studieplanen.

Kontakta oss så hjälper vi er att hitta en trainee och en framtida anställningsbar frisör!

Utbildningsmål

Målet är en anställning för eleven och en anställningsbar frisör för arbetsgivaren. En utbildning hos oss blir både en bra och långsiktig investering för elev och arbetsgivare.

Vi anser att en anställningsbar frisör har goda kunskaper inom kundservice, frisörhantverket och har börjat bygga upp en kundkrets. En anställningsbar frisör kan tjäna in sin lön från start.

Fler frisörer behövs i branschen och vi vill hjälpa arbetsgivare att våga satsa genom att tillsammans utbilda framtidens frisörer. Eleven är anställd på halvtid som trainee med en halvtidslön och har möjlighet att jobba in sin lön från start.

Eleven har därför hjälp med att finansiera sina studier och levnadskostnader och kan bygga upp en kundkrets på sin arbetsplats redan under utbildningstiden. Arbetsgivaren kan också lättare finansiera en anställd trainee då eleven lär sig i takt med att antalet timmar på salongen successivt ökar under utbildningen för att kunna arbeta in sin lön i varje utbildningsnivå.

Att eleven direkt får lära sig om verksamheten och arbetssätt på er salong samt lära känna alla i företaget under utbildningstiden ger en trygghet både för er och eleven.

Halvtid på salong

Vår frisörutbildning möjliggör för eleven att kombinera sin utbildning på skola med att vara anställd trainee på en salong nära sin hemort. På så sätt ökar det långsiktiga samarbetet mellan elev och arbetsgivare som kan anställa en trainee oavsett var ni har er salong.

Vi har tagit fram en studieplan för att ni inte ska behöva lägga tiden på planering utan på praktisk träning för er trainee. Vissa dagar har eleven bestämda moment att öva på salongen för att andra dagar följa sin handledare och er planering.

Vi ger eleven en individanpassad och kvalitativ utbildning i en grupp med max 6 deltagare där lärare och handledare samarbetar utifrån studieplanen. Eleven lär sig yrkets grunder av en yrkeslärare i en trygg utbildningsmiljö för att senare öva momenten på sin arbetsplats.

Elev och arbetsgivare kan efter utbildning komma överens om fortsatt anställning då eleven byggt upp en kundkrets och goda relationer på sin arbetsplats redan under utbildningstiden.

Lön som trainee

Eleven får lön under sin utbildningstid som anställd trainee på halvtid enligt frisörbranschens riksavtal. Gällande månadslön för anställd trainee på 50% i Nivå 1, är 4 175 kr. Timlön i Nivå 1 är från och med 1/4 2023: 48,26 kr.

Som anställd trainee på 50% så kan eleven dra in sin lön från dag ett, då eleven spenderar mer tid i början av utbildningen på skolan för att i slutet av utbildningen vara mest på sin arbetsplats och träna aktivt på kunder och modeller. 

Krav på arbetsplats

  • Handledare på elevens arbetsplats ska ha handledarutbildning och Gesällbrev och utbildas kontinuerligt av skolan.
  • Kollektivavtal ska finnas på arbetsplatsen och vi ser gärna att arbetsgivaren är medlem i Sveriges Frisörföretagare.

Handledarutbildning

Vi erbjuder alla handledare att gå en handledarutbildning

  • 1 dag inför Delprov
  • 1 dag inför Gesällprov
  • 2 dagar inför Delprov och Gesällprov
  • 1 dag inför Gesällprov för Barberare

Anmäl ditt intresse

Vi kommer att återkoppla till dig inom kort!

Referenser

I have had the pleasure to see Ulrica many times and I took the possibility to send my staff to her education. Ulrica is a true talent and her knowledge about design and longhair is second to none. She engages her students through her teaching and is very creative and artistic. I can see how Ulrica´s education have gained and evolved the training of my staff in a satisfying way, and I will recommend both apprentices and senior hairdressers to attend her education.

– Tracey Wells, Director Halo Hair Studio Sydney